UN PROGRAMA PARA AXUDAR A EMPRENDER ÁS EMPRESAS DO TRIPLO BALANCE

Política de privacidade

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Falar a Mare S. Coop. Galega.
Dir. Postal: Rúa Honduras 1, baixo 15142 Arteixo.
CIF: F44541415.
Teléfono: 623061300.
Correo electrónico: [email protected]

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:
Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a adecuada prestación do servizo concertado, finalización da compra, facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/o contratación de produtos e servizos.Se che deches de alta na web:
Tratamos a información coa finalidade de xestionar o alta como usuario web. Ademais de posibilitar adecuada prestación do servizo concertado, formalización da compra, facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/o contratación de produtos e servizos.
Se es candidato:
Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a posto vacante na empresa.
Se es un alumno:
Tratamos a información co fin de xestionar os cursos de formación nos que o alumno se ha inscrito.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado. @Teniendo en cuenta os prazos previstos pola lexislación respecto a a prescrición de responsabilidades.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?


Por interese lexitimo do responsable baseado no consentimento do interesado para a execución do contrato.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Poderanse ceder ou comunicar os seus datos a:
-As empresas do grupo (Falar a Mare S. Coop. Galega) con fins administrativos internos, incluído o tratamento de datos persoais de clientes ou provedores.
-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
-Empresas de transporte coa finalidade da realización da entrega de mercadoría.
-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
De igual maneira, poderán ter coñecemento dos seus datos persoais as empresas de consultoría, certificación, asesoramento xurídico.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na empresa Falar a Mare S. Coop. Galega estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidad dos datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación #ante calquera autoridade de control.
Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Rúa Honduras 1, baixo 15142 Arteixo

Procedencia Como habemos obtidos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou o seu representante legal.

A categoría de datos que se empregan son:

-De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.
-Datos bancarios: para a facturación e domiciliación de pagos.
-Os necesarios para o mantemento da relación comercial.
-Os necesarios para a xestión e impartición de cursos de formación.
-Os facilitados polos usuarios nos seus CV.